4 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

آسیب های سریع ممکن است به زودی مبتلا به آلزایمر شوند

تماس با ورزش که می تواند منجر به ناراحتی هایی مانند فوتبال شود موجب نگرانی شده است که این آسیب های سرخ ممکن است در زندگی بعد از زایمان به سلامت مغز آسیب برساند. مطالعه جدید در حال حاضر این ادعاها را در ارتباط با بیماری آلزایمر بررسی می کند. ابتلا به آلزایمر در مجموعه های اخیر به تازگی صدمات مربوط به ورزش تماس نگرانی زیادی را به دنبال داشته است که این حوادث می تواند منجر به زوال سلامت مغز در زمان شود. طبق گزارش آمار ملی آمار سال 2016 از سال 2011 تا 2014، آمریکاییان 5 سال و بالاتر یک میانگین از