4 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

آیا می توانید در هنگام مصرف آنتی هیستامین ها، الکل مصرف کنید؟

جدول مطالب ده خطرات مخلوط بنادریل و الکل TakeawayBenadryl یک دارو به طور گسترده ای برای درمان علائم آلرژی است اما می تواند مشکلات را هنگام مخلوط با الکل ایجاد کند. بنادریل نام تجاری آنتی هیستامین شناخته شده به عنوان دیفن هیدرامین است. این دارو به کاهش علائم آلرژیک از جمله خارش و سرفه کمک می کند. و چشم های تحریک شده گلو و بینی در حالی که بر روی کبد تاثیر نمی گذارد بنادریل یک سیستم عصبی مرکزی CNS افسردگی همانند الکل هنگامی که با الکل مصرف می شود، اثر ترکیبی CNS می تواند عوارض جانبی شدید ایجاد کند در برخی موارد