4 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

آیا یک باکتری در شیر یافت می شود که باعث آرتریت روماتوئید می شود؟

تحقیقات جدید نشان می دهد که باکتری موجود در شیر گاو و گوشت گاو می تواند در افراد مبتلا به آرتروز روماتوئید در افراد مبتلا به ژنتیک منجر شود. باکتری ممکن است یک عامل رایج برای هر دو بیماری آرتریت روماتوئید و بیماری کرون باشد. باکتری موجود در شیر ممکن است باعث آرتریت روماتوئید شود آرتروز روماتوئید یک بیماری التهابی است که بیش از 3 میلیون بزرگسال را مبتلا می کند که بیشتر آنها زنان در ایالات متحده هستند. بیماری کرون نیز بیماری التهابی است و بنیاد کرون و کولیت می گوید که