4 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

اختلال مصرف الکل یکی از مهمترین عوامل خطر ابتلا به زوال عقل است

در مطالعه اخیر، رابطه بین الکل و زوال عقل بررسی شده است. محققان دریافتند که اختلالات مصرف الکل عامل اصلی خطر ابتلا به انواع مختلفی از اختلالات دمانس هستند. اختلالات مصرف الکل و تاثیر آنها بر زوال عقل در یک مطالعه جدید مورد بررسی قرار گرفته است. Dementia با کاهش پایدار شناختی و تحت تاثیر قرار می گیرد 5 7 درصد از کسانی که بیش از 60 است این باعث می شود که عامل اصلی ناتوانی اگرچه تعدادی از انواع دمانس، از جمله بیماری آلزایمر وجود دارد که شایع ترین نوع آسیب پیشرونده به ویژگی های مغز در همه آنها است اما علت این آسیب می تواند