4 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

استرس شریک زندگی شما ممکن است مغز شما را تغییر دهد

بسیاری از ما از تجربه شناخته شده است که استرس به نظر می رسد مسبب بودن در معرض فشارهای شدید است اغلب باعث می شود که ما به همان شیوه احساس کنیم اما مغز ما نیز تحت تأثیر قرار می گیرد اگر چطور تحقیقات جدید بررسی می شود در حالیکه یک شریک متمرکز می تواند باعث تغییرات در مغز شما شود، مطالعات جدید نشان می دهد که افراد مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه، در هیپوکامپ یا ناحیه مغز خود مسئول یادگیری و ایجاد خاطرات جدید هستند. علاوه بر این ما k