4 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

استرس: چگونگی بروز اختلالات اجتماعی باکتری های روده ای

در حال حاضر می دانیم که مغز و روده های ما بر یکدیگر تاثیر می گذارند اگر چه بسیاری از راه هایی که در آن آنها با یکدیگر مرتبط می شوند، مرموز باقی می مانند. یک تحقیق جدید نشان می دهد که چگونه استرس مربوط به درگیری تاثیر بذر باکتری روده را دارد. تفاوت در این است که چگونه برندگان و بازنده ها آسیب می بینند. دانشمندان مطالعه به رقابت اجتماعی نگاه می کنند تا بدانند که چگونه استرس باعث تغییر میکروب بیوتسی روده می شود. تحقیقات نشان داده اند که قرار گرفتن در معرض استرس می تواند بر بدن ما تاثیر بسزایی داشته باشد و این می تواند همه چیز را از سلامت قلبمان تا روحیه ما تحت تأثیر قرار دهد. كشف كردن