4 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

حساسیت پوست مخمر چیست؟

محتویات علائم درمانها تشخیص مواد غذایی برای جلوگیری از عوامل خطرناکیابزارها نوعی قارچ نوعی قارچ ما از آن در محصولات پخته شده استفاده میکنیم و بعضی از نوشیدنیهای الکلی مانند آبجو را مصرف میکنیم افرادی که به مخمر حساسیت دارند باید مواد غذایی حاوی این ماده را اجتناب کنند کسانی که حساسیت به قارچها دارند نیز ممکن است اجتناب کنند قالب ها به دلیل اینکه قالب ها متعلق به خانواده قارچ ها است منتشر شده در سال 1983 اتصال مخمر طیف گسترده ای از علائم را به یک شرایط نامیده شد حساسیت به مخمر و یا آلرژی به علاوه نویسندگان پیشنهاد کردند که بسیاری از آلرژی یا حداقل حساس به مخمر در سال 1986