4 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

خودخواهی ممکن است کمال گرا را از افسردگی محافظت کند

اگر شما چیزی شبیه به من هستی متوجه میشوید که کمالگویی بیش از یک فرصت عالی برای فروپاشی در طی یک مصاحبه شغلی است. شما کثرت گرایی را برای چیزی که واقعا صدای درونی خود را نقد می کند و در راه شادمانی می بینید، اما تحقیقات جدید ممکن است یک راه برای فروتنی آن عشق خود ما ممکن است از اثرات مضر کمال گرایی محافظت کند اگر من تا به حال مهلت مهلت برای این داستان خبری من احتمالا صرف کل یک روز آن را بهینه سازی آن فرصت های بی حد و حصر کلمه کلمات مجدد خواندن احکام با صدای بلند بیشتر از من می توانم حساب کنم