4 فروردین 1397
صفحه اصلی

سرفه یونجه چیست؟

محتویات سرفه از علل آلرژی ها تشخیص ها تشخیص علائم درمان علائم تشخیص تب خفیف نیز به عنوان رینیت آلرژیک شناخته می شود هنگامی که آلرژی طبیعی ایجاد واکنش نشان می دهد که علایم سرماخوردگی را شامل می شود. این می تواند شامل سرفه ماندگار خشكی باشد. تب یونجه تقریبا 40 تا 60 میلیون آمریکایی دو نوع اصلی از تب یونجه هستند. آنها با مدت زمان و علت علائم تشخیص داده میشوند. یونجه یونجه ی فصلی علائم را فقط در زمان های خاص سال ایجاد می کند. این بیماری در بهار و پاییز زمانی رخ می دهد که گیاهان قارچ و