4 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

سیگارهای الکترونیکی: نوجوانان نباید از آنها استفاده کنند

یک مطالعه جدید تایید می کند که سیگارها برای نوجوانان مضر هستند و از نوجوانان خواستند تا خطر سلامتی خود را در معرض خطر قرار دهند. بسیاری از نوجوانان در معرض خطر ابتلا به سرماخوردگی قرار دارند اما با چه هزینه ای به سلامت خود سیگار الکترونیکی سیگار دستگاه های باتری است که به طور منظم به عنوان یک جایگزین سالم سیگار معمولی سیگارهای الکترونیکی گاهی اوقات حاوی نیکوتین هستند و گاهی اوقات از راه حل های رایگان نیکوتین استفاده می کنند. آنها به مصرف کنندگان حساسیت مشابهی دارند به سیگار کشیدن، اما آنها سیگار تولید نمی کنند. در عوض آنها مایع حاوی آنها را بوجود می آورند و بخار ایجاد می کنند.