4 فروردین 1397
صفحه اصلی

سیگاریهای الکترونیکی، فلزات سمی را نشت می کنند، مطالعه می کند

چندین مطالعه اخیر نشان داده اند که ممکن است سیگاری های الکترونیکی به اندازه ای که ممکن است فکر کنند، ممکن است فکر نکنند و مطالعه جدیدی هم اضافه می کند که این دستگاه های محبوب، برخی از آنها بسیار سمی هستند. فلزات مضر، بسیار سمی هستند. تحقیقات جدید نشان می دهد که فلزات سمی از سیگار می توانند سلامت را از بین ببرند. انتشار آنها در بازار جهانی سیگار الکترونیکی و سیگار الکترونیکی به طور کلی به عنوان یک جایگزین امن تر به عادات عادی تقدیم می شود این دستگاه ها با گرم کردن مایع طعم که گاهی اوقات اما نه همیشه حاوی نیکوتین است به جای سیگار کشیدن سیگار آزاد aerosols