4 فروردین 1397
صفحه اصلی

علائم شوک آنافیلاکتیک چیست؟

محتویات علائم درمان زخم ها مشاهده یک دکتر مشترکات زخم ها ضایعات ناشی از پوکی استخوان یک وضعیت خطرناک و بالقوه تهدید کننده زندگی است که به علت واکنش های آلرژیک ایجاد می شود بسیاری از افراد از واژه های آنافیلاکسی و شوک آنافیلاکتیک استفاده می کنند تا به همان چیزی اشاره شود شواهد آنافیلاکتیک عارضه ای از آنافیلاکسی است که هنگام افت فشار خون بسیار کم است و خونریزی دچار مشکل می شود. آلرژی زمانی اتفاق می افتد که یک سیستم ایمنی بدن انسان به یک ماده بی ضرر به نام آلرژن واکنش نشان می دهد. این واکنش بدن را آزاد می کند تا مواد شیمیایی را که منجر به تخریب