4 فروردین 1397
صفحه اصلی

علائم شکستگی عصبی چیست؟

محتویات 16 نشانه ها و علائم درمان و پیشگیری فاکتورها و عوامل خطر تشخیص هنگامی که یک پزشک را مشاهده کنید شرایط نارسایی ناشی از نارسایی ناشی از شکستگی و اختلالات ذهنی شرایطی است که شرایط تنش عاطفی یا فیزیکی را مشخص می کند که به طور موقت موجب می شود فرد قادر به کارکردن در زندگی روزمره باشد. محدوده ای از بیماری های روانی جامعه پزشکی دیگر از اصطلاح عصبی برای توصیف هر گونه وضعیت پزشکی خاص استفاده نمی کند با این وجود، شکستگی عصبی به اصطلاح نشانه ای از وضعیت سلامت روان شناختی شناخته شده مانند