4 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

ماریجوانا: خوب یا بد؟

طبق گفته های مؤسسات ملی بهداشت، افرادی از ماری جوانا یا شاهدانه برای درمان بیماری خود برای حداقل 3،000 سال استفاده کرده اند. با این حال، اداره غذا و دارو ماریجوانا را در درمان هر نوع بیماری در نظر نگرفته است. ماری جوانا در حال افزایش است ایالات متحده اما ایمن است این تنش بین اعتقاد گسترده ای که ماری جوانا درمان موثر برای مجموعه ای گسترده از بیماری ها است و عدم دانش علمی در مورد اثرات آن در زمان های اخیر توسط راه رفتن به سمت قانونی تشدید شده است،