4 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

نقشه برق افسردگی ممکن است پیش بینی کند

محققان الگوهای فعالیت مغزی برق را در موش های مستعد افسردگی کشف کرده اند. اگر در انسان تکرار شود، یافته ها ممکن است به پیش بینی آسیب پذیری فرد نسبت به وضعیت کمک کنند. با استفاده از تکنیک های یادگیری ماشین، دانشمندان توانستند یک نقشه الکتریکی افسردگی بسازند. افسردگی بیشتر از ما ممکن است فکر می کنم در واقع موسسه ملی بهداشت NIH تخمین می زند که بیش از 16 میلیون بزرگسال در ایالات متحده حداقل یک قسمت عمده افسردگی را در زندگی خود تجربه کرده اند. علت اصلی ناتوانی در میان افراد آمریکایی در سن 15 تا 44 سالگی