4 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

نوشیدن الکل می تواند باعث دفع زباله های مغزی شود، مطالعه می کند

اگر بخواهید یک یا دو نوشیدنی بخرید، نتایج تحقیقات اخیر را دوست خواهید داشت. محققان دریافتند مصرف الکل کم است که ممکن است برای تمیز کردن مغز کمک کند. محققان روشن کردند که چگونه سطح پایین نوشیدن باعث بهبود سلامت مغز می شود. در مطالعه ماوس دانشمندان از مرکز پزشکی دانشگاه روچستر URMC در نیویورک دریافتند که نوشیدن معادل حدود 2 5 نوشیدنی الکلی در روز می تواند التهاب مغز را کاهش دهد. همچنین مشخص شد که عملکرد سیستم گلیمپاتی که مسئول حذف مواد زائد از مغز الکل برجسته