4 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

نوشیدن چای داغ می تواند به خطر ابتلا به سرطان کمک کند

چای داغ یک نوشیدنی اساسی در زمستان است که می تواند به ما کمک کند که گرم شود و گلو درد را تسکین دهد. این می تواند ما را در صبح تقویت انرژی کند یا به ما کمک کند تا بعدازظهر ما را آرام کند. یک مطالعه جدید نشان می دهد که نوشیدن چای داغ ممکن است جدی باشد عواقب منفی برای برخی از ما بسیاری از ما از یک فنجان چای داغ لذت می بریم اما می توانیم بدون دانستن آن در معرض خطر باشیم. در سراسر جهان، چای داغ یک غذای دوست داشتنی است. Euromonitor International تخمین می زند که حدود 2 میلیون و 9 میلیون تن چای در 2016 alone این به نظر می رسد به عنوان تعجب دیدن که چای خوشمزه و می تواند بری