4 فروردین 1397
صفحه اصلی

ویتامین B-3 می تواند برای درمان آلزایمر استفاده شود

تحقیقات جدید ترکیباتی را ایجاد می کند که از آسیب مغزی در موش جلوگیری می کند. این ماده یک شکل از ویتامین B3 است و یافته ها نشان می دهد که درمان بالقوه جدید برای بیماری آلزایمر در انسان یک نوع از ویتامین B 3 ممکن است به زودی یک تحقیق تازه درمان آلزایمر باشد. پیشنهاد می کند که ویتامین B 3 قبلا به عنوان جایگزین برای درمان بیماری آلزایمر پیشنهاد شده است. در مطالعات قدیمی، دوزهای بزرگ نیکوتین آمید نیز به عنوان کاهش حافظه مرتبط با آلزایمر B 3 در موش ها اشاره شده است. مطالعه جدیدی بر روی اثر نیکوتین آمید ریبوزید NR که یک فرم ویتامین B است