4 فروردین 1397
صفحه اصلی

چرا شکمم تنگ می شود؟

محتویات OverviewCausesPreventionWhere to see a doctorOutlookA احساس تنگی در معده شخص معمولا نتیجه مسائل گوارشی یا هورمونی احساس است که اغلب به خودی خود ختم می شود اما می تواند نشانه یک مسئله بهداشتی باشد. این مقاله به علل بالقوه معده تنگی از جمله سندرم روده تحریک پذیر مسمومیت مزمن انسدادی خوراکی سندرم پیش از قاعدگی IBS هیتال پیش از قاعدگی PMS حاملگی نیز در مورد علائم درمان و راه های جلوگیری از معده تنگ بحث می کند. معده تنگ معده تنگ ممکن است بسیار متفاوت باشد