4 فروردین 1397
صفحه اصلی

چرا لب هایم را سوراخ می کنم؟

محتویات علائم آلرژی علت های دیگر وقتی که یک دکتر را ببیند ممکن است تورم در صورت ایجاد مایع در بافت پوست ایجاد شود یا اگر التهاب زیر در معرض آن قرار بگیرد این باعث می شود که آنها بزرگتر از حد معمول ظاهر شوند. تورم لب ها دلیلی دارند که از طبیعی تا بالقوه خطرناک هستند. مقاله ما در مورد آنچه که لب ها را متورم می کند چگونگی درمان آنها و زمانی که برای دیدن یک دکتر نشانه ها علائم اضافی از تورم تورم ممکن است شامل درد و یا ترک خورده پوست است. طیف وسیعی از علل لب های متورم با علائم مختلف از جمله شرایط پوستی و واکنش شدید آلرژیک