4 فروردین 1397
صفحه اصلی

چرا همیشه احساس خستگی می کنید؟

آیا شما اغلب از خودتان بپرسید چرا همیشه خیلی خسته ام اگر این مقاله ممکن است برای شما خوب باشد، ما یک لیست از برخی از رایج ترین دلایل خستگی را جمع آوری کرده ایم و آنچه شما می توانید برای بازگشت به عمل انجام دهید وجود دارد بسیاری از دلایل خستگی از جمله فقدان رژیم غذایی ضعیف استرس تنش زایشی و شرایط پزشکی با توجه به مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری CDC حدود 15 3 درصد از زنان و 10 1 درصد مردان به طور مرتب در ایالات متحده خستگی یا خستگی می کنند خستگی می تواند به عنوان یک مجموعه ای از مشکلات ایجاد کند