4 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

چه کاری باید در مورد تنگی در گلو انجام دهید

محتویات FeelingCausesTreatmentHome remediesWhen دیدن doctorTakeawayTightness در گلو علل بسیاری ممکن است ممکن است ثابت یا متناوب و می تواند از خفیف تا شدید شدت در گلو می تواند چیزی بیش از حد جدی را نشان نمی دهد در برخی از موارد اما درمان اضطراری باید به دنبال، به خصوص اگر همراه با مشکلات تنفسی یا بلعیدن مشکل خواندن بیشتر درباره تنگی گلو، از جمله علل و گزینه های درمان آن، بیشتر بدانید. حقایق فوری در تنگی در گلو آلرژی یا عدم تحمل به مواد غذایی و مواد دیگر