4 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

چگونه برای مقابله با شکسته شدن (راه سالم)

با گذشت زمان من این مقاله را منتشر می کنم 1 سال از زمان زندگی من در شریک 6 ساله گذشت. علیرغم دل درد و اضطراب می توان گفت که من می توانم دیگران را بیاموزم قوی تر و سالم تر و متفاوت. در زیر برخی از چیزهایی که به من کمک کردند در مسیری که با تحقیق پشت سر گذاشته شد کمک کرد. وقتی دو نفر تصمیم به تجزیه عواقب عاطفی دارند، می توانند مشکل را حل کنند. جدایی رمانتیک برای بسیاری از افراد یکی از پرطرفدارترین وقایع زندگی است. مقیاس استرس هلمز و رائه ابزار روانشناختی برای ارزیابی استرس و خطر س