4 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

چگونه می توان سطح انسولین را کاهش داد؟

محتویات تغذیه تغییرات تغذیه تغییرات مکمل تغذیه ایولیزینولین یک هورمون است که بدن برای دریافت انرژی از کربوهیدرات ها در غذا استفاده می کند بدون انسولین میزان قند خون افراد می تواند بیش از حد بالا باشد و موجب آسیب به بدن به ویژه اعصاب دست و پا و چشم ها شود. ایده آل تعادل بین قند خون و انسولین در بدن وجود دارد برخی از موارد وجود دارد هر چند که در آن انسولین کار نمی کند و همچنین باید بدن را مجبور به تولید بیش از حد مقدار انسولین این است که به عنوان مقاومت به انسولین شناخته شده است که یک عامل خطر برای توسعه d