4 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

گناه را ترک کنید: شراب قرمز می تواند از سلامت دهان شما محافظت کند

دوستداران شراب قرمز شاد است. محققان هنوز هم یکی دیگر از دلایل اینکه چرا شما باید از این نوشیدنی ها استفاده کنید، شراب قرمز دندان ها را لکه دار می کند. لبخند شما به نظر می رسد مانند یک چیزی از فیلم B. اما یک مطالعه جدید می گوید که ممکن است از سلامت دهان خود محافظت کند. ما دوست داریم یک لیوان شراب قرمز بخوریم یا دوبار با شام هر بار یک بار در حالی که مصرف کنیم این است که این نوشیدنی مخملی اغلب دندان ها را رنگ می کند، بنابراین ممکن است این ایده خوب برای سفارش آن در تاریخ اول یا در حالی که در خارج یک شام کسب و کار. در مورد آن مطمئنا به نظر نمی رسد که برنده قرمز استنباط شود