4 فروردین 1397
صفحه اصلی

Endorphins: اثرات و چگونگی افزایش سطوح

محتویات اندورفین ها تقویت اندورفین ها اندوپورین ها پایین تکه ای اندورفین ها مواد شیمیایی هستند که به طور طبیعی توسط سیستم عصبی برای مقابله با درد یا استرس تولید می شوند. آنها اغلب به عنوان مواد شیمیایی خوب احساس می شود زیرا ممکن است به عنوان یک تقویت کننده درد و تقویت عضلات عمل کنند. اندورفین ها عمدتا در هیپوتالاموس و هیپوفیز ساخته می شوند. غدهها هرچند ممکن است از سایر قسمتهای بدن نیز بدست آید. بالاخره دونده خوبی شناخته شده است که پس از ورزش طولانی مدت احساس می شود به دلیل افزایش سطح اندورفین سطح اندورفین ها در بدن انسان از فرد به فرد متفاوت است